Temel Değerlerimiz


İnsana saygılı,
 Şeffaf ve hesap verebilir,
   Dayanışma ve işbirliği içinde,
     Değişim ve gelişime açık,
       Hakkaniyet doğrultusunda,
         Mükemmeli hedefleyen,
          Sürekli ve erişilebilir
            Saygın, dürüst ve güvenilen
              Etkin ve etkili hizmet!