Hastanemiz

Temel Değerlerimiz

  • İnsana saygılı
  • Şeffaf ve hesap verebilir
  • Dayanışma ve işbirliği içinde
  • Değişim ve gelişime açık
  • Hakkaniyet doğrultusunda
  • Mükemmeli hedefleyen
  • Sürekli ve erişilebilir
  • Saygın, dürüst ve güvenilen
  • Etkin ve etkili hizmet!

11 Haziran 2024