Hasta Rehberi

Ziyaretçi ve Refakatçi

Ziyaret.çi:
Hastaniz bizim misafirimiz olup hastanede ziyaretçilerini kabul etmek için degil, tedavi olmak amaciyla yatmaktadir. Bu nedenle asagida belirtilen kurallara uymaniz bizim için degil hastaniz açisindan önem kazanmaktadir.
1. Mesai saatleri içindeki ziyaretler her gün öğlen 13.00 -14.00 arası, 19.00–20.00 arası olup, bu saatler dışında kesinlikle ziyaretçi alınmaz.
2.Ziyaret saatleri dışında hasta ziyareti baştabip veya nöbetçi tabibin izni ile mümkündür.
3. Bir hasta için aynı anda ikiden fazla ziyaretçi alınmaz ve hasta ziyaretleri 15 dakikadan fazla olamaz.
4. On yaşından aşağı ziyaretçi çocuk kabul edilmez. Zorunlu hallerde baştabib veya nöbetçi tabibin izni ile çocukların ziyaretine müsaade edilebilir.
5. Ziyarete gelirken yiyecek ve çiçek getirilmeyecektir. Bununla ilgili olarak giriş kapısında kontrol yapılır.
6. Ziyaret esnasında hasta yataklarına oturmayınız ve yüksek sesle konuşup diğer hastaları rahatsız etmeyiniz.
7. Ziyaretçiler hastane içinde tütün ve alkollü içecekler kullanamaz. Kullananlar hakkında yasal hükümler uygulanacaktır.
8. Hasta ziyareti esaslarına uyulması kontrolü; servis çalışanları, hastane giriş kontrol hizmet görevlisi, nöbetçi memur tarafından yapılır
9. Özellikli servislerde (Yoğun Bakım, Yeni doğan gibi) ziyaret günde bir kez olarak belirlenmiş sıklığı hekimin izni dâhilinde değiştirilebilecektir.
10. Hastanın durumu ile ilgili bilgi almak isteyen hasta ziyaretçileri hastanın doktoru, hafta sonları doktoru bulunmaz ise nöbetçi hekim ile bağlantı kurabilir.
11. Hasta açısından sakıncalı olabilecek durumlarda ziyaret doktor iznine bağlıdır.
12. Hasta ameliyata girdiği andan itibaren ziyaretçilerin odalarda kalması yasaktır.
13. Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan hastaların odaları boşalmış dahi olsa ziyaretçiler odada kalamazlar.
14. Bulaşıcı ve salgın hastalıklardan birine yakalanmış olanlarla, ziyaretlerinde herhangi bir sebeple sakınca bulunan hastaların ziyaret edilmesi yasaktır.
15. Ziyaret öncesi ve sonrası ellerin yıkanması ya da el dezenfektanı ile ovması önerilir.
16. Hasta yataklarına oturmak ve hasta başındaki cihazlara dokunmak yasaktır.
17. Herhangi bir sıhhi ve tıbbi sakınca olmadıkça hastanemize yatan tutuklu ve hükümlüler Cezaevi Yönetmeliğine uygun olarak haftada bir gün 10 dakika ziyaret edilebilirler. Bu ziyaret saatinde cezaevinden lüzumuna göre erkek veya kadın bir memur veya gardiyan kuruma gelerek ziyaretçileri görür, üzerlerini arar ve ziyarete izin verir.
Hastanemiz idaresi, tutuklu ve hükümlüleri ve gelen ziyaretçileri seçme ve araştırma yönünden sorumlu tutulmaz. Bunun sorumluluğu cezaevi görevlisine aittir.
Refakatçi:
1. Refakatçiler hastane kurallarına uyacaklardır. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.
2. Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik her hangi bir uygulama yapmayacaktır.
3. Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutacaklar, hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılayacaktır.
4. Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta yakınlarını; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması ve gürültü yapmaması şarttır. Ayrıca odalarınızda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması; doktor vizite saatlerinde ve saat 22.00 ‘ dan sonra kapatılması gerekir.
5. Refakatçiler adlarına düzenlenmiş refakat kimlik kartlarını sürekli takılı tutacaklardır.
6. Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire isteme dışında hastalarını hastane dışına çıkarmayacak ve ya yatağını değiştirmeyecektir.
7. Refakatçiler hastane içinde tütün ve alkollü içecekler kullanmayacaktır.
8. Refakatçiler hastalara yiyecek, içecek getirmeyecek, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek, içecek vermeyecektir.
9. Refakatçiler hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmayacak, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmeyeceklerdir.
10. Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanacaklardır. (Ücretli hastaların refakatçileri için SGK’nın belirlediği kurallar dahilinde hizmet verilir.)
11. Refakatçi değişimlerinden servis hemşireleri haberdar edilecektir.
12. Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber verilecektir.
13. Kadın servisinde erkek refakatçi kalamaz.
14. Refakatçılar, tabiblerin direktifleri içerisinde hastalara bakmakla ve hastanemizin genel disiplin kurallarına uymakla yükümlüdürler. Refakatçilere hizmet edilmez.

15 Eylül 2023