İdari Birimler
01 Haziran 2023

 BirimSorumlu KişiDahili No
 Ambar Fatih Türkmen 1164
 Arşiv Süleyman Dervişoğlu 1227
 Bilgi İşlem Ahmet Yaşar 1140
 Faturalama Tuğba Çağlar 1227
 Güvenlik Kadir Akkaya 1141
 Hasta Hakları Müşerref Müge Özbek 1136
 Kalite Halime Gökhan Hakverir 1201
 Mutemetlik Sevgi Eser 1160
 Personel/Özlük Tuğba Çağlar 1160
 Satın Alma Ayşe Öztemur 1201
 Vezne Hüseyin Çalmaz 1138
 Yazı İşleri Tuğba Çağlar 1160