Tıbbi Birimler

Evde Sağlık

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

AMAÇ: Hastanemiz bünyesinde sunulan evde sağlık hizmetleri biriminin; verdiği hizmetlerin tanımlanması, birime müracaat edilmesi, hasta kabulü, muayene, hasta takibi ve verilen hizmetin sonlandırılması ile ilgili faaliyetlerin belirlenmesidir.

KAPSAM: Hastanemizdeki evde sağlık hizmetleri birimini kapsar.

Müracaat:

Hastalar ESH sistemine kayıtlı değil ise ilk kayıt için 444 38 33 numaralı telefon aranarak ilk kayıt oluşturulur. Eğer hasta kayıtlı ise Evde sağlık Koordinasyon Birimi ya da hastane de ilgili birim aranarak, hastanın ihtiyacı olan konu belirtilerek randevu oluştururlar.

Hasta Kabulü-Muayene:

Evde Sağlık Koordinasyon Merkezine yapılan başvurular Evde Sağlık Yönetim Sisteminden takibi yapılmaktadır. Sisteme yapılan başvurular ilk 20 dakika içerisinde dönüş yapılarak ziyaret planlanır ve 24 saat içerisinde  ziyaret gerçekleştirilir. Görevli hekim ve sağlık personeli tarafından ikametine gidilerek vaka yerinde değerlendirilir. Evde sağlık hizmeti almak için başvuran kişi veya aile bireylerine değerlendirme sonucu konusunda, menfi veya müspet olup olmadığına bakılmaksızın, en kısa sürede bilgi verilir. Başvurusu ilk izlem sonunda olumsuz neticelenenler sebepleri konusunda ayrıntılı olarak bilgilendirilir. Evde sağlık hizmeti alması uygun görülen hastalara verilecek hizmetin kapsamı, ne kadar süreyle, ne şekilde ve hangi sıklıkta verilmesi gerektiği belirlenir. Tedavi planı değişikliği ilgili  doktor istemine göre yapılır. Evde sağlık hizmeti verilecek kişi, veli veya vasisine evde sağlık hizmetleri rıza belgesi okutulup imzalattırılır. Evde sağlık hizmetleri sırasında ziyaret saati ve tarihi, yapılan tüm tıbbi girişim ve işlemler, kullanılan ilaç, araç, gereç tıbbi cihaz kayıt ve sarf malzemeleri kayıt altına alınarak, hasta adına oluşturulan dosyada muhafaza edilir.

15 Eylül 2023