Hasta Rehberi

Akılcı İlaç Kullanımı

Akılcı ilaç kullanımı: Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı, uygun süre ve dozajda, en düşük fiyata ve kolayca sağlayabilmeleri olarak tanımlanır.
     Akılcı ilaç kullanımında dört ana etken etkililik, güvenlilik, uygunluk ve maliyettir. Bu dört ana unsurun gözetilmesi akılcı ilaç kullanımının temelidir. Akılcı ilaç kullanımında amaç sağlık hizmeti kalitesini artırmak, tedavi maliyetlerini azaltmak, sık görülen enfeksiyon kaynaklarının uygulanan tedavilere karşı geliştirebileceği direnci mümkün olduğunca ötelemek, azaltmaktır.

     Hastane akılcı ilaç politikamız:

-Hastanın klinik bulgu ve bireysel özelliklerine göre; uygun tedavi süresi, doz ve uygun yolla kullanılacak olan ilacın seçilmesi,
-İlaç tedavisinin etkili, güvenilir ve ekonomik biçimde uygulanmasının sağlanması,
-Yan etki ve ilaç-ilaç, ilaç-gıda etkileşimlerinin göz önüne alınması,
-Tedaviye verilen cevabın değerlendirilmesi,
-Tüm sağlık personeli ve hastalarda çeşitli yollarla farkındalık oluşturulmasının sağlanmasıdır.

15 Eylül 2023