Talasemi Tanı Ve İzlem Rehberi
15 Eylül 2023

Talasemi özellikle Güney ve Batı bölgelerimizde oldukça sık izlenen bir hastalıktır. Ülkemizde evlilik öncesi taramalar ve prenatal tanı yöntemlerinin etkin kullanımıyla talasemili hastaların doğumu azalsa da, savaş ve benzeri sebeplerle artan mülteci toplulukları, ülkemizde bu hastalığı taşıyan bireylerin sayısında artışa neden olmuştur. Göç kaynaklı bu topluluklardaki talasemili bireylerin de izlemlerinin yapılması büyük önem arz etmektedir. 

Bu rehberin hazırlanmasında emeği geçen değerli uzmanlara teşekkür ederiz.

TALASEMİ TANI ve izlem rehberi.pdf