Kurumsal

Ziyaretçi Politikamız

 Hastanemizde ziyaret saatleri:
HERGÜN : 12.00 ile 14.00 / 20.00- 21.00 saatleri arasındadır.
 Hastane düzeni sağlanması açısından bu saatler dışında ziyaretçi kabul edilmemektedir.
 Hastalarımızın ziyareti tıbbi nedenlerle hekimi tarafından yasaklandıysa ziyaret konusunda ısrar edilmemesi rica edilmektedir.
 Hastalar açısından sakınca doğurabilecek durumlarda ve izole edilmiş hastalara ziyaretçi kabul edilmez, zorunlu hallerde ziyaretçi ve hastaya koruyucu önlemler ilgili hemşirenin yardımı ile alınır.
 Hastanemizde enfeksiyon riski ve çocukların psikolojik olarak olumsuz etkilenmesi nedeniyle 12 yaşın altındaki çocukların hasta ziyaretinde bulunmamaları konusunda aileler bilgilendirilmektedir. 0-12 yaş çocuklar ziyaret için servise alınmamaktadır.
 Bunun dışında ateş, öksürük ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olan hastalar, herhangi bir kronik hastalığı olan hastalar, enfeksiyon almaya yatkın olan kişilerin hasta ziyaretine gelmemesi önerilmektedir.
 Ziyaret süresi kısa olmalıdır (tercihen en fazla 10 dakika)
 Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır.
 Ziyaret saatleri haricinde, hastanın sağlığı hakkında hekiminden bilgi alınabilir.
 Hastalarımızın sağlığı için ziyaretçilerin dışarıdan getirdiği kokulu yiyecek ve içecekler kabul edilmemektedir. 
 Enfeksiyon kapma riskine karşı ziyaretçilerin hastaya ait eşyaları kullanmaması, hasta yataklarına oturmaması, hastane ortamında herhangi bir yere dokunulmaması gerekmektedir. Ziyaret öncesi ve sonrası eller yıkanmalıdır.
 Hastanemizde hastalarımızın rahatı açısından hasta odasına üçten fazla sayıda ziyaretçinin girmemesi, gürültü yapılmaması, yüksek sesle konuşulmaması konularında hassas davranılmalıdır.
 Odalarda değerli eşyalarınızı (para, cep telefonu vs. ) bırakmayınız.
 Hastane içerisinde sigara içmek kesinlikle yasaktır.
 Görüşler öneri ve şikayet kutularına yazılmalıdır.

11 Haziran 2024