Kalite Yönetimi

Komite ve Sorumlular

Klinik Kalite İyileştirme Komitesi

KOMİTE KİŞİ LİSTESİ

GÖREV YERİ

Başhekim

Başkan

Klinik Kalite İyileştirme Komitesi Sorumlu Uzman Hekimi

Üye

Kalite Verimlilik Yönetim Direktörü

 

Üye

Kalite Birim Çalışanı

Üye

Sağlık Bakım Hizmetleri Birim Sorumlusu

Üye

USS Sorumlusu

 

Üye

Bilgi İşlem Sorumlusu

Üye


Enfeksiyon Kontrol  Komitesi

KOMİTE KİŞİ LİSTESİ

GÖREV YERİ

Başhekim

Başkan

Enfeksiyon hekimi olarak görevlendirilen uzman hekim

Üye

Sağlık Bakım Hizmetleri Birim Sorumlusu

 

Üye

Kalite verimlilik Yönetim Direktörü

 

Üye

Enfeksiyon Hemşiresi

Üye

Sterilizasyon Birim Sorumlusu

 

Üye

Tesis Güvenliği  Komitesi 

KOMİTE KİŞİ LİSTESİ

KOMİTEDEKİ YERİ

Başhekim

Başkan

İd.Mal.Hiz.Müd.

Üye

İd.Mal.Hiz.Müd. Yard.

Üye

Sağ.Bak.Hiz.Brm Srm.

Üye

Kalite Verimlilik Yön.Dir.

Üye

Rad.Tek.

Üye

Elkt.Tek.

Üye


 Eğitim  Komitesi 

KOMİTE KİŞİ LİSTESİ

KOMİTEDEKİ YERİ

Başhekim

Başkan

İdari Mali Hizmetler Müdürü

Üye

İdari Mali Hizmetler Müdür Yard.

Üye

Sağlık bakım Hizmetleri Brm. Srm.

Üye

Kalite Verimlilik Yönetim Direktörü

 

Üye

Eğitim Hemşiresi

Üye


Temizlik Kontrol  Komitesi 

KOMİTE KİŞİ LİSTESİ

KOMİTEDEKİ YERİ

 

Başhekim

 

 

Başkan

 

İdari ve Mali İşler Müdürü

 

Üye

İdari ve Mali İşler Müdür Yard.

 

Üye

 

Kalite Verimlilik Yönetim Direktörü

Üye

Sağlık Bakım Hizmetleri Birim Srm.

 

 

Üye

 

Acil Servis Sorumlu Hemşiresi

 

Üye

Enfeksiyon Hemşiresi

 

Üye

 

Dahiliye – Genel Cerrahi Servis Hemşiresi

 

 

Üye

 

Kadın Doğum – Çocuk Servisi Sorumlu Hemşiresi

 

 

Üye


Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi

KOMİTE KİŞİ LİSTESİ

KOMİTEDEKİ YERİ

Başhekim

Başkan

Komitede Görevli Uzman Hekim

Üye

Acil Sorumlu Hekimi

Üye

İdari Mali Hizmetli Müdürü

Üye

İdari Mali Hizmetli Müdür Yardımcısı

Üye

Sağlık Bakım Hizmetleri Birim Sorumlusu

Üye

Kalite Verimlilik Yönetim Direktörü

 

Üye

Çalışan Güvenliği Sorumlusu

Üye

Laboratuvar Sorumlusu

Üye

Acil Sorumlu Hemşiresi

Üye

Enfeksiyon Hemşiresi

Üye

Eczane Birim Sorumlusu

Üye


Hasta Güvenliği Komitesi

KOMİTE KİŞİ LİSTESİ

KOMİTEDEKİ YERİ

Başhekim

 

Başkan

Uzman Doktor

 

Üye

Acil Sorumlu Hekimi

Üye

İd. Mal. Hiz. Müd.

 

Üye

İd. Mal. Hiz. Müd. Yar.

 

Üye

Sağlık Bakım Hiz. Brm. Srm.

Kalite Yön. Direktörü

 

Üye

Sorumlu Laboratuvar

Tek.

Üye

Enfeksiyon Hemşiresi

Üye

Servis Sorumlu Hemşiresi

 

Üye

Radyoloji Sorumlu Tek.

Üye

Sorumlu Eczacı

 

Üye

Ameliyathane Hemşiresi

 

Üye


15 Eylül 2023